X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

نشان ایران

بخش میانی

محتوی نوشتاری

چی کنگ

 

 

 

افرادی که  تای چی و چی کنگ را به صورت هنرهای مجزا و جداگانه تمرین می کنند به سرعت در می یابند که چی کنگ در لایه های متعددی از تای چی قرار گرفته است. انجام آگاهانه حرکات تای چی به عنوان تمرین چی کنگ نه تنها باعث افزودن فوائد چی کنگ به تای چی می شود بلکه بهبود کیفی حرکات تای چی را نیز سبب می گردد.
مزایای بیشماری در خصوص ترکیب نمودن این دو هنر مورد بحث و بررسی می باشد. لیکن در ابتدا برخی جنبه های پایه ای چی کنگ مورد ملاحظه قرار می گیرد.
واژه چینی "کنگ" به معنی اکتساب مهارت ازطریق تمرینات مداوم و پایدارمی باشد،بنابراین"چی کنگ" از نظر لغوی به معنی مهارت چی قلمداد شده و اطلاق آن به هنری که تمرکز بر چی و گردش آن دارد قابل فهم است.
ترجمه بدون واسطه لغت چی به زبان انگلیسی به دلیل عدم وجود مفهوم مشابه در زبان انگلیسی امکان پذیر نیست. با این وجود مفهوم چی طی هزاران سال با طب سنتی چین  عجین بوده و طب سوزنی روشی است که در آن جریان نیروی چی با استفاده از سوزن در بدن آزاد می گردد. حتی به باور برخی طی هزاران سال ،چی کنگ قدیمی تر از طب سوزنی چینی می باشد.بدلیل همسانی اثرات چی کنگ و طب سوزنی ،چی کنگ به عنوان " طب سوزنی بدون سوزن" شناخته می شود.

 

1chikong

 

 

 

 

بالا