X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

نشان ایران

بخش میانی

محتوی نوشتاری

اهداف اصلی Yijing Jing

 

 

 

Purposes of Yijin Jing

اهداف اصلی Yijing Jing

هدف اصلی Yijin Jing تبدیل عضلات و تاندونهای ضعیف و سست به عضلاتی نیرومند و تاندونهایی قوی است. حرکات درYijin Jingدرعین حال که سخت و شدید هستند، بسیار آرام و نرم میباشند. نحوه اجرای حرکات خواهان وحدت، اراده و قدرت است مانند استفاده از اراده برای هدایت و اعمال قدرت عضلانی. این حرکات با تنفس هماهنگ میشوند. داشتن تاندونها و عضلات قویتر به معنی داشتن تندرستی و اندام بهتر، مقاومت بیشتر انعطاف و استقامت افزونتر است که بشرح زیر بدست می‌آید....

برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

بالا