X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

نشان ایران

بخش میانی

محتوی نوشتاری

ایوان شرقی

 

 

 

ایوان شرقی اتفاقی نادر در تلفیق موسیقی ایران و چین. رویدادی که برای اولین بار در تاریخ موسیقی دو کشور ایران و چین حادث گردید و کلام و ملودی این دو سرشاخه های تمدن از عهد قدیم تا جدید در هم تنیدند. حادثه ای در این عرصه آفریده و بدعتی نهاده شد تا علاقمندان به هنر آسمانی موسیقی و پژوهندگان این عرصه از مناسبات مشترک آن حض برند.

 

 

 

بالا